Vilkår for bruk

 

Om tjenesten

Team Otto Member ("TOM") er en medlemstjeneste som har som formål å tilby markedets ledende strømmetjeneste for oppussing og gjør-det-selv markedet. Tjenesten er et samarbeid mellom Webit Norge AS (org. nr 927466848) og Team Otto AS (org. nr 983086098.
Som del av Tjenesten regnes alle tjenester levert av TOM som har en naturlig tilknytning til abonnementstjenesten TOM. Dette inkluderer blant annet applikasjoner for mobiltelefoner og andre håndholdte innretninger.

 

Ansvarlig utgiver

Webit Norge AS er ansvarlig utgiver av tjenesten og har ansvaret for driften. Vi gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

 

Priser og betaling

Abonnementet betales forskuddsvis og fornyes automatisk fram til det sies opp. Dersom registrert kredittkort ikke kan trekkes vil TOM forsøke å trekke beløpet inntil 14 dager. Hvis beløpet fortsatt ikke kan trekkes fra Kundens kredittkort vil kunden miste tilgang til tjenesten.
Eventuelle prisendringer vil annonseres på TOM sin nettsider og kommuniseres til Kunden på e-post. Varslede prisendringer vil tidligst gjøres gjeldende 30 dager etter at skriftlig varsel er gitt til Kunden. Dersom Kunden fortsetter bruken av Tjenesten etter at en slik varslet prisendring er trådt i kraft, anses dette som samtykke til den nye prisen. Prisøkninger vil ikke belastes Kunden dersom endringene trer i kraft i oppsigelsestiden.
Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift.

 

Kortbetaling 

Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre betalingspartnere Paypal og Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt for deg. 

 

Angrefrist

Du kan angre din påmelding innen 14 dager fra registreringsdato dersom du ikke har tatt i bruk tjenesten. Logger du inn med ditt brukernavn og passord og begynner å se en video anser vi dette som å ta i bruk tjenesten.
Vi betaler deg tilbake pengene innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger/tilsendt krav ikke bli tilbakebetalt/slettet.

 

Oppsigelse 

Du kan si opp når som helst. Når du sier opp ditt medlemskap vil ditt abonnement stanses ved utløp av inneværende abonnementsperiode.
Du kan selv si opp ditt abonnement ved å logge inn i portalen og gå til "Min profil". Dersom du sier opp ved å sende oss en e-post må vi ha beskjed senest innen 5 dager før periodens utløp, ellers kan du risikere at oppsigelsen ikke blir registrert før neste periode starter.
Merk: Hvis du har tegnet et abonnement for eksempelvis 12 måneder og du sier opp etter 6 måneder vil ditt abonnement være aktivt i ytterligere 6 måneder, fram til perioden din er ferdig ved 12 måneder. 
Vi refunderer ikke beløpet for den resterende perioden.

 

Salg til mindreårige 

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss. 

 

Opphavsrett 

Opphavsrett til innholdet (©) i medlemsportalen tilfaller TOM og dets respektive partnere. Alle rettigheter er beskyttet av Norsk åndsverkslov. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på TOM sine nettsider og portaler. 

 

Betingelser for bruk av portalens innhold 

Du har tilgang til portalens innhold så lenge du har et aktivt og gyldig abonnement. Tilgang til tjenesten er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk. 
Du kan ikke bruke tjenesten eller materialene som er tilgjengelig i portalen på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av TOM. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det. 
Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes. 
Ved registrering vil du opprette et unikt brukernavn og passord til portalen, som ikke skal deles med tredjeparter. Hvis du ønsker at flere personer eller en hel gruppe skal ha tilgang til tjenesten, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem. 

 

Konfidensialitet 

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre medlemmer. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i å respektere de samme rettighetene til andre medlemmer og representanter for TOM og ansatte hos dets partnere. 
Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre medlemmer eller TOM-teamet holdes strengt konfidensielt.

 

Sikkerhet & Personvern 

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Webit Norge AS garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice. 

 

Begrensning og ansvar

TOM og våre partnere fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, medlemsportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å bli abonnent aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for arbeidet du utfører som følge av instruksjoner fra vårt innhold.
Ved å tegne et abonnement eller kjøpe noen av våre produkter og kurs samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at tjenesten er en opplysningstjeneste. Du fritar Webit Norge AS, Team Otto AS og dets ansatte, dets partnere og partneres ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare. 

 

Ikke offentlig sverting 

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.  

 

Avtalen 

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene. 

 

Tvisteløsning 

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.  

 

Varsel 

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

 

Force majeur 

Er TOM eller dets partnere forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er TOM og dets partnere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der TOM refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.  

 

Kontaktinformasjon 

E-post: [email protected]
Adresse: Webit Norge AS, Bredingsberg 4B, 7660 Vuku
Org.nr: 927466848
Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.